Vysvedčenia

Dnes sme pri príležitosti školského roku odovzdali klientom vysvedčenia za ich snahu a usilovnosť. Obdarili sme ich sladkou odmenou.