Výpoveď Kúpnej zmluvy č. 01/2022

Názov: Výpoveď Kúpnej zmluvy č. 01/2022
Rok: 2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana: Lacnea Slovakia, s. r. o., Nám. Sv. Anny 15, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Dátum zverejnenia: 29.04.2022
Dátum účinnosti: 30.04.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/04_2022/Vypoved_Kupnej_zmluvy_c_01_2022.pdf PDF 100,61 kB