Otvorenie autistického centra 16.10.2017

Otvorenie autistického centra 16.10.2017

14 mesiacov. Toľko presne trvalo intenzívne snaženie a budovanie  našej novej prístavby, aby následne mohlo uzrieť svetlo sveta prvé špecializované zariadenie v TSK pre ľudí s autizmom. 16.10.2017 nastal náš veľký deň, kedy sme slávnostne za prítomnosti predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, riaditeľa stavebnej spoločnosti Novosedlík, spol s r.o. Ing. Miroslava Novovsedlíka a riaditeľa CSS - DEMY Mgr. Tibora Gavendu symbolicky prestrihli pásku, ktorou sme dostali do úžívania novostavbu AUTISTICKÉHO CENTRA.

Otvorenie prebiehalo za prítomnosti viacerých hostí, medzi ktorými pozvanie prijali napr. Mgr. Richard Rybníček - primátor mesta Trenčín, MUDr. Pavol Šimurka, PhD. - prednosta kliniky pediatrie a neonatológie FnTN, Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej Univerzity, či  PhDr. Elena Nekorancová - vedúca odboru sociálnej pomoci TSK. Súčasťou otvorenia centra bola i prítomnosť riaditeľov z ostatných zariadení v pôsobnosti TSK, mnohých rodičov a v neposlednom rade i samotných klientov. Po slávnostnom ceremoniáli sa návštrevníci presunuli do novovybudovaného pavilónu autistického centra, kde si následne pozreli priestory, v ktorých onedlho nájde svoj druhý domov 30 klientov. Svojím príhovorom oslovili širšiu verejnosť napr. predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, MUDr. Pavol Šimurka, PhD., Mgr. Tibor Gavenda, či MUDr. Ida Vidanová - mama autistického chlapca. Z ich rozprávania a odkazu, ktorý venovali prítomným návštevníkom bolo cítiť nadšenie, zadosťučinenie, pokoru a hlavne veľkú zodpovednosť voči  tejto ťažkej no zároveň krásnej práci, ktorá nás bude sprevádzať nielen počas otvorenia, ale hlavne v každodenných činnostiach poskytovania starostlivosti a práce s klientami.

Výstavbou špecializovaného zariadenia sa kapacita CSS - DEMY rozšíri zo súčasných 50 na 80 miest. Starostlivosť o klientov budeme poskytovať v troch druhoch pobytu: ambulantnom, týždennom i celoročnom. Svoj domov tu nájdu mladí ľudia po ukončení povinnej školskej dochádzky s diagnózou autizmus a poruchami autistického spektra.

Fotoalbum