Frabičky - čarbičky 2014 - Img 0949

Vzdelávanie

V školskom roku 1997 sme v našom zariadení urobili významný krok k ďalšiemu vzdelávaniu našich klientov. Terajšia Spojená škola internátna v Trenčíne v spolupráci s odborom sociálnych vecí v Trenčíne priamo v DEMY otvorila pomocnú triedu ako detašované pracovisko tejto školy. Do triedy bolo zaradených 8 našich klientov.

Po čase z malých žiačikov sa stali mladí muži a trieda sa stala priestorovo tesnou , preto sa z priestorových a organizačných dôvodov pôvodná trieda rozdelila na dve triedy. Vzdelávanie prebieha v dvoch variantoch, vo variante  B a C. Žiaci z variantu  B majú 27 vyučovacích hodín týždenne. Variant C má 20 vyučovacích hodín týždenne. Žiaci s ťažkým postihnutím majú buď skrátené vyučovanie v rozsahu 2-5 vyučovacích hodín týždenne, alebo individuálne vyučovanie.

Postihy rôzneho druhu si samozrejme vyžadujú špeciálne vybavenie triedy, ktoré sa s pomocou sponzorov postupne realizuje. Triedy sú vybavené špeciálne upravenými školskými lavicami s nastaviteľnou pracovnou plochou. Neoddeliteľnou súčasťou triedy je aj špeciálna tabuľa, ktorá je prispôsobená potrebám vozíčkarov. Nájdeme tu aj počítač bez ktorého viacerí nedokážu písať. Postupne sa podmienky vylepšovali a tento trend pokračuje dodnes. Vedľa triedy je terasa, odkiaľ je bezbariérový prístup do dvora, kde sa v prípade dobrého počasia sa dá nadýchať čerstvého vzduchu.

V súčasnosti v našom zariadení úspešne funguje aj autistická trieda, ktorá bola založená v roku 2004. Vyučovanie v tejto triede prebieha podľa špeciálneho vyučovacieho programu pre autistické deti TEACH. Založenie tejto triedy si vyžiadalo veľa námahy, pretože autistické deti potrebujú na vzdelávanie štrukturované priestory.

Žiaci s výrobkami a dielkami z pracovného vyučovania reprezentujú nie iba kmeňovú školu, ale aj naše zariadenie DEMY.  Nechýbajú ani na  rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré organizuje ŠZŠI Vladimíra Predmerského v Trenčíne.

Fotoalbum