Oddychová Zóna - DEMY

Od októbra 2018 vonkajší areál nášho zariadenia zdobí nová exteriérová oddychová záhrada, ktorá svojou koncepciou prenáša prvky snoezelen room do vonkajšieho prostredia. Oddychová záhrada - DEMY je parková úprava, ktorá rozvíja a podporuje zložky osobnosti klientov s postihnutím prostredníctvom špecificky upraveného prostredia. Záhrada funkčne slúži na oddych a rozvoj kreativity klientov. Klienti tak dostávajú priestor pre relaxáciu, a tým aj možnosť na odbúranie stavov úzkosti či strachu, navodenie pohody, príjemných pocitov, priestor pre stimuláciu zmyslových kapacít, rozvoj interakcie a komunikácie. Oddychová zóna - DEMY obsahuje prvky zamerané na podporu rozvoja zmyslových podnetov ako napr. slnolamy - slúžia na rozvoj zrakového vnímania, zvonkohry - podporujú rozvoj sluchových vnemov či dotykové tabule, ktoré prispejú k rozvoju jemnej a hrubej motoriky, napomôžu rozlišovať rôzne tvary, povrchy a materiály. V centre zóny je situovaná bylinková záhrada, kde sú vysadené rôzne druhy bylín ako levanduľa, oregano, mäta, medovka, rozmarín, tymian a mnoho ďaľších.  Vďaka ich vôni a prístupnosti budú stimulované nielen čuch, ale i viaceré zmysly súčasne. Oddychová zóna - DEMY bola slávnostne otvorená za účasti predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, vedúcej oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Eleny Nekorancovej, riaditeľa zariadenia, sponzorov projektu, rodičov klientov i samotných zamestnancov.