Hydrokinezioterapia

Hydrokinezioterapia

Od septembra 2005 je súčasťou DEMY nová prístavba, v ktorej sa nachádza krásny bazén, ktorý našim deťom poskytuje perličkový a vírivý kúpeľ, cvičenie vo vode či plávanie. Hlavnou činnosťou v bazéne je cvičenie vo vode – hydrokinezioterapia (HKT).

Hydrokinezioterapia je pohybová liečba vo vodnom prostredí. Obľuba HKT u pacientov rôzneho veku a s rôznym postihnutím má niekoľko príčin:

  • Vodné prostredie je milosrdnejšie k ľuďom s postihnutým pohybovým aparátom, vo vode sa neobávajú pádu alebo zranenia
  • Pohyb vo vode vzbudzuje kladné emócie
  • Spontánna aktivita vo vode je príjemná, nemusíme do nej dieťa nútiť
  • Zlepšenie funkcie sa dosahuje bez bolesti a zábavnejším spôsobom
  • Vztlak vody príjemne nadľahčuje znížením účinku gravitácie
  • Vo vode je každý uvoľnenejší a nenásilne zväčšuje rozsah pohybu
  • Tlak vody pôsobí ako elastická bandáž, čo dáva kĺbu viac istoty
  • Odpor vody sa využíva na posilňovanie jednotlivých svalových skupín.

To, že pobyt vo vode nesmie vyvolávať napätie a strach, platí u detí dvojnásobne. Pri deťoch s mentálnym postihnutím fyzioterapet hodnotí reakciu na cvičenie podľa výrazu tváre, svalového napätia a zvukov. Mnohé z týchto detí dosiahnu vzpriamenú polohu tela vo vode oveľa ľahšie. Plavákový golier zabezpečí, aby bola hlava v každom prípade nad vodou. Pri HKT detí sa vyvíja maximálna snaha o dosiahnutie nezávislého pohybu dieťaťa vo vode. Pri adaptácií na vodu sa začína s hrami a imitačným cvičením.

Samotný pobyt vo vode, ktorá má teplotu 33°C, trvá 30 minút a zahŕňa cvičenie vo vode, prípadne plávanie, loptové hry, absolvovanie perličkového kúpeľa, či vodných trisiek, ktoré pôsobia na báze podvodnej masáže. Každému dieťaťu sa venujeme individuálne. Cvičenie ako i pobyt vo vode deťom uľahčujú špeciálne rehabilitačno – plavecké pomôcky (plaváky, plávacie pásy, plavecké dosky, rukávniky a pod.). HKT prebieha 3 dni v týždni a deti sa v terapii striedajú podľa harmonogramu, ktorý je zostavený podľa určitých faktorov, napr. indikovanie pohybu vo vode, aktuálny zdravotný stav, počet absolvovaných procedúr a pod.