Neinvestičný fond DEMY chránené bývanie n.f.

Neinvestičný fond DEMY "Chránené bývanie, n.f." začal svoju činnosť 1.12.1997 ako verejnoprospešná organizácia na podporu vybudovania chráneného bývania. Od vzniku bola jeho iniciatíva zameraná na vypracovanie podrobného a komplexného projektu na vybudovanie a zriadenie chráneného bývania. Fond presadzoval myšlienku chráneného bývania, aby klienti, ktorí spĺňajú kritériá pre umiestnenie v takomto druhu zariadenia mohli po dovŕšení 25 rokov opustiť DEMY a nájsť svoj nový domov.  Oslovovaním rôznych darcov sa na účte fondu začali zhromažďovať prvé finančné prostriedky. V roku 2001 sa zo spoločného podnetu DEMY a Krajského úradu v Trenčíne naskytla možnosť zriadiť chránené bývanie pre šiestich klientov vo voľnom domovníckom byte v Centre sociálnych služieb na sídlisku Juh v Trenčíne. Z prostriedkov neinvestičného fondu bol zhotovený projekt na zariadenie interiéru a vybudovaná kúpelňa a sociálne zariadenie, nakúpené vybavenie bytu. Po všetkých nevyhnutných úpravách začalo v lete 2003 svoju prevádzku.   V súčasnosti v ňom našlo svoj domov 6 klientov (3 mladé ženy a traja mladí muži). Pôvodný cieľ sa teda podarilo úspešne naplniť, a tak sa správna rada fondu rozhodla venovať podpore a pomoci všetkým mentálne postihnutým spoluobčanom, bez ohľadu na vek či stupeň postihnutia a novým cieľom sa stalo vybudovanie sociálneho zariadenia pre širší okruh mentálne postihnutých klientov a pomoc už jestvujúcim zariadeniam sociálnych služieb ako je DEMY.

Neinvestičnému fondu sa darí získavať finančné prostriedky na realizáciu svojich cieľov aj vďaka tomu, že je zaregistrovaný ako príjemca 2% - ného podielu daní z príjmu fyzických a právnických osôb.