Deň otvorených dverí na tsk - 20231009_131652

Zoznam čakateľov CSS - DEMY

CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná
CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín
domov sociálnych služieb | ambulantná
CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
špecializované zariadenie | pobytová - ročná
CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná
CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
špecializované zariadenie | ambulantná