DSCN5201

Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1
Rok:2022
Predmet:Dodávka elektriny
1. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:26.01.2022
Dátum zverejnenia:26.01.2022
Dátum účinnosti:27.01.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/01_2022/Ciastkova_zmluva_o_dodavke_elektriny_c_2021_1.pdf PDF 3,15 MB