Snoezelen - IMG_0523

Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100002123

Názov:Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100002123
Rok:2022
Predmet:Dodávka zemného plynu
1. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum uzatvorenia:16.02.2022
Dátum zverejnenia:17.02.2022
Dátum účinnosti:18.02.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/02_2022/Ciastkova_zmluva_o_dodavke_zemneho_plynu_č_2021_5100002123.pdf PDF 6,51 MB