DSCN4208

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluy č. 02/2022

Názov:Dohoda o ukončení Kúpnej zmluy č. 02/2022
Predmet:Mlieko a mliečne výrobky
1. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Dátum uzatvorenia:26.04.2022
Dátum zverejnenia:27.04.2022
Dátum účinnosti:30.04.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/04_2022/Dohoda_o_ukonceni_Kupnej_zmluvy_c_02_2022.pdf PDF 481,66 kB