Návšteva mikuláša - DSCN7444

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluy č. 05/2022

Názov:Dohoda o ukončení Kúpnej zmluy č. 05/2022
Rok:2022
Predmet:Základné potraviny
1. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Dátum uzatvorenia:26.04.2022
Dátum zverejnenia:27.04.2022
Dátum účinnosti:30.04.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/04_2022/Dohoda_o_ukonceni_Kupnej_zmluvy_c_05_2022.pdf PDF 482,13 kB