Týždeň detských radostí - IMG_20230531_105645

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluy č. 06/

Názov:Dohoda o ukončení Kúpnej zmluy č. 06/
Rok:2022
Predmet:Mrazené výrobky
1. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Dátum uzatvorenia:29.04.2022
Dátum zverejnenia:29.04.2022
Dátum účinnosti:30.04.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/04_2022/Dohoda_o_ukonceni_Kupnej_zmluvy_c_06_2022.pdf PDF 133,76 kB