DSCN7538

Kúpna zmluva č. 01/2022

Názov:Kúpna zmluva č. 01/2022
Rok:2022
Predmet:Mäso a mäsové výrobky
1. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Lacnea Slovakia, s.r.o., Námestie Sv. Anny 15, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:26.01.2022
Dátum zverejnenia:27.01.2022
Dátum účinnosti:28.01.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/01_2022/Kupna_zmluva_c_01_2022.pdf PDF 2,68 MB