Karneval 2012 - Dsc 1080

Kúpna zmluva č. 06/2022

Názov:Kúpna zmluva č. 06/2022
Rok:2022
Predmet:Mrazené výrobky
1. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Dátum uzatvorenia:27.01.2022
Dátum zverejnenia:28.01.2022
Dátum účinnosti:29.01.2022
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/01_2022/Kupna_zmluva_06_2022.pdf PDF 2,82 MB