Kúpna zmluva č. Z202120297_Z

Názov: Kúpna zmluva č. Z202120297_Z
Rok: 2021
Predmet: Pracovná obuv
1. zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana: ganes s. r. o., Kragujevská 9, 010 01 Žilina
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/10_2021/Kúpna zmluva č. Z202120297_Z.pdf PDF 1,95 MB