Zo života v demy - Img 0426 resize

Zmluva o zverení majetku do správy správcu č. 2021/0820

Názov:Zmluva o zverení majetku do správy správcu č. 2021/0820
Rok:2021
Predmet:Tablet
1. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:24.08.2021
Dátum zverejnenia:23.09.2021
Dátum účinnosti:24.09.2021
Textová verzia: dokumenty/css_demy/zmluvy/09_2021/Zmluva o zverení majetku do správy správcu č. 2021_0820.pdf PDF 2,92 MB