Týždeň detských radostí - DSCN3482

Aktivity, projekty

Trenčiansky Omar

Trenčiansky Omar „Patríme tam, kde aj iní, o tom svedčia naše činy.“ Toto bolo heslo prvého ročníka regionálnej prehliadky dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb s mentálnym a telesným postihnutím s názvom „Trenčiansky Omar“. Táto historicky prvá prehliadka sa uskutočnila 24. 11 2004 a naším hostiteľom bolo stredisko sociálnej pomoci v Slávnici – SLOVEN.

Neinvestičný fond DEMY chránené bývanie n.f.

Neinvestičný fond DEMY "Chránené bývanie, n.f." začal svoju činnosť 1.12.1997 ako verejnoprospešná organizácia na podporu vybudovania chráneného bývania.

Vianočný čas

Vianočný čas Prichádza december. Čas zimných radovánok, čas bieleho ticha a pokoja, a zároveň čas túžobného očakávania kúzelných Vianoc. Aj u nás vládne každý rok táto čarovná atmosféra. Radostné vzrušenie a predstava prekrásnych Vianoc nás nútia k veľkým pracovným výkonom.

Fašiangy

Fašiangy Obdobie, keď sa lúči zima a my vítame prichádzajúcu jar, je obdobím radosti a veselosti, pestrých karnevalových masiek, zábavy, tanca a voňavých sladučkých šišiek. Čas Fašiangov, ktorý každoročne v našom zariadení už tradične vrcholí pestrým a veselým karnevalom.

Farbičky – Čarbičky

Veľmi milou a dôležitou súčasťou každoročného kalendára podujatí v DEMY sú Farbičky – Čarbičky, ktoré organizujeme v spolupráci s mestom Trenčín pre hendikepované deti a mládež z blízkeho i širšieho okolia.

Fond Dr. Klaun

Fond Dr. Klaun Fond Dr. Klaun organizuje a financuje divadelné predstavenia v sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích inštitúciách, kde žijú deti z rôznych príčin dlhodobo odlúčené od rodičov. Ich cieľom, je prostredníctvom mímov, klaunov, bábkohercov, kúzelníkov a hercov spríjemniť aspoň jeden deň malého človiečika, a urobiť ho veselším a farebnejším.

Týždeň detských radostí

Týždeň detských radostí Medzinárodný deň detí oslavujeme u nás v CSS - DEMY naozaj netradične. Stalo sa už dobrým zvykom, že tomuto sviatku venujeme nielen jeden deň, ale celý týždeň naplnený rôznymi zábavnými podujatiami, výletmi, návštevami a súťažami.

Bertuška

Bertuška Mnohí z nás veria, že každý človek má svojho anjela strážneho, ktorý stojí vedľa neho, ochraňuje ho a bdie nad ním. My všetci z DEMY sme mali to obrovské šťastie, že sme svojho anjela stretli.
<< < 1 2 > >>