Hráme Bocciu

Hráme Bocciu

Účelom športu je napr. snaha rekereovať sa, ale aj vylepšiť si zdravie a kondíciu. Výsledkom dljhodobého športovania je vylepšenie fyzickej i duševnej kondície. Všetci sa snažíme šprtovať, rovnako i ľudia s postihnutím. Šport ľudí s telesným postihnutím si ale vyžaduje osobitné pedagogické opatrenia.

Boccia patrí medzi paralympijské disciplíny od roku 1984. Jednoduché pravidlá ľahko charakterizujú, o aký šport ide. Boccia sa hráva v interiéry na rovnom a hladkom povrchu. Hrajú dvaja hráči, alebo dva tímy. Každý hráč, či tím, má k dispozícií 6 lôpt. Jeden hráč má červené lopty, druhý modré. Úlohou každého je dostať svoje lopty bližžšie k hlavnej lopte bielej farby, (lopta sa volá "jack")ako súper.

V Boccii sú hráči podľa druhu postihnutia rozdelení do štyroch kategórií:

1. BC 1:Hráči s mozgovou obrnou, ktorí potrebujú pri hre asistenta, ktorý im pomáha s podávaním lôpt a manipuluje s invalidným vozíkom podľa pokynov hráča. Hráči nedokážu samostatne stáť, či chodiť.

2.BC 2: Hráči, ktorí majú mozgovú obrnu, ale pri hre nepotrebujú asistenta.

3. BC 3: Hráči, ktorí na hru potrebujú špeciálne pomôcky. Používajú tzv. rampu, ktorú obsluhuje asistent otočený chrbtom  k ihrisku počas celej hry, aby nemohol ovplyvniť zápas.

4. BC 4: Hráči, s inými telesným postihnutím ako mozgová obrna ( muskulárne dystrofie, atrofie svalstva, skleróza multiplex a pod.) a dokážu hrať samostatne.

Boccia otvára nové možnosti športu pre všetkých. Vytvára dobrý pocit z víťazstva a potrebu napredovať .

Fotoalbum