Svetový deň autizmu

Svetový deň autizmu

...som výnimočný, jedinečný...a sám vo svojom svete...som autista....

Autizmujs e postihnutie ktoré zaraďujeme medzi pervazívne poruchy, čo znamená, že duševné abnormality prenikajú do všetkých oblastí myslenia, sú prenikavým rysom správania dieťaťa vo všetkých situáciách. Ide o poruchu, kde zmyslové orgány sú bez defektu.Prejavuje sa v poruchách správania, stereotypných aktivitách, odpore k zmenám a v neschopnosti predstaviť si myslenie iných ľudí. Prejaví sa vždy do 36 mesiacov od narodenia, no väčšinou býva diagnostikovaná až okolo 2 rokov života dieťaťa.

2.apríl je Svetový deň autizmu. Keďže aj v našom zariadení máme niekoľko detí s touto diagnózou, zapojili sme sa o projektu "ROZSVIEŤME TO NA MODRO". Vyzdobili sme si náš plot na modro a "modrí" sme boli aj my...  

Fotoalbum