Trenčianský Omar 2016

Trenčianský Omar 2016

Dňa 14.11.2016 sme sa zúčastnili už 13. ročníka prehliadky kultúrnych programov klientov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti TSK s názvom Trenčiansky Omar.

V hosťovskom zariadení Sloven Slávnica nás srdečne privítala RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD. Po krátkom príhovore pani riaditeľka odovzdala slovo pánovi Ing.Jaroslavovi Baškovi, predsedovi TSK, ktorý všetkých pozdravil a zaželal veľa úspechov všetkým účinkujúcim. My sme vystúpili s programom ,,Semafor", ktorý sme poctivo nacvičovali. Spojili sme hudobné prvky s básničkami. Odmenou za našu námahu bol vrelý potlesk obecenstva.

Celkovo sa Trenčianskeho Omara zúčastnilo 15 zariadaní. Všetci sme boli odmenení a dostali sme spomienkové predmety, ktoré vyrobili klienti Sloven Slávnica (ako sviečky, dekupáž, ozdobný kvetináč). Darčeky slávnostne odovzdala PhDr. Elena Nekorancová.

Ďakujeme našim kamarátom zo Slávnice za krásne prežitý deň a tešíme sa o rok na ďalšie podujatie.

Fotoalbum