Trenčiansky Omar 2017

Trenčiansky Omar 2017

Dňa 15. novembra 2017 sme sa už tradične zúčastnili literárno - dramaticko - hudobného podujatia Trenčiansky Omar. Tentokrát sme si pripravili hudobno-pohybové vystúpenie s názvom "Čin-čin" s ktorým sme zožali veľký úspech. Na úvod nás privítal predseda TSK Ing. Jaroslav Baška a pani riaditeľka CSS SLOVEN RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD. Za naše účinkovanie sme boli odmenení v podobe voňavých výrobkov z dielne CSS SLOVEN. Ďakujeme a tešíme sa o rok.

Fotoalbum