Trenčiansky Omar

Trenčiansky Omar

Patríme tam, kde aj iní, o tom svedčia naše činy.“ Toto bolo heslo prvého ročníka regionálnej prehliadky dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb s mentálnym a telesným postihnutím s názvom „Trenčiansky Omar“. Táto historicky prvá prehliadka sa uskutočnila 24. 11 2004 a naším hostiteľom bolo stredisko sociálnej pomoci v Slávnici – SLOVEN.

S kultúrnym programom sa predstavilo deväť domovov sociálnych služieb z trenčianskeho regiónu: Nosice, DEMY Trenčín, Domino Prievidza, Adamovské Kochanovce, Zemianske Podhradie, Pruské, Lieskov, Veľká Lehôtka a SLOVEN – SSP Slávnica.

Naši klienti vedia na vyjadrenie svojich potrieb a pocitov výborne využívať pantomímu, mimiku a gestá. Tieto danosti sa snažíme uplatňovať pri pohybovej dramatizácii, nácvikoch kultúrnych programov a divadielkach. Pohybová dramatizácia využíva prvky dramatického prejavu v spojení s pohybom. Rozvíja dva základné prostriedky komunikácie – pohyb a reč, no aj záujmy dieťaťa, jeho tvorivosť, aktivitu a vnímanie.

Stretnutia pri nácvikoch divadielok, s ktorými sa každoročne prezentujeme v Slávnici, nám prinášajú veľa radosti a smiechu. Nacvičili sme Cirkus, rozprávku o Shrekovi, príbeh o Indiánoch, príbeh o Zázračnej paličke, o Paľkovi, o troch kráľoch a rôzne iné.

Výsledky našej práce a život hendikepovaných mladých ľudí sa usilujeme prezentovať širokej verejnosti. Vďaka tomu sa stalo milou tradíciou podujatie „Galaprogram Trenčiansky Omar“, organizované v Metodickom centre OS SR. Jeho cieľom bolo zoznámiť širokú verejnosť s dramatickou tvorivosťou mentálne postihnutých jedinci z trenčianskeho regiónu, a zároveň nadviazať na súťažnú prehliadku dramatickej tvorivosti „Trenčiansky Omar“, ktorá sa koná každý rok v DSS Sloven v Slávnici.

Fotoalbum