Kurz bazálnej stimulácie

Kurz bazálnej stimulácie

V priestoroch nášho zariadenia sme v dňoch 2.7- 4.7.2018 absolvovali jedinečnú možnosť certifikovaného kurzu bazálnej stimulácie. Školenie sa uskutočnilo pod záštitou INSTITUTU Bazální stimulace, pod vedením jeho riaditeľky, lektorky a supervízorky PhDr. Karolíny Maloň Friedlovej. Kurzu sa zúčastnilo 17 členov multidisciplinárneho tímu zariadenia - opatrovatelia, špeciálni pedagógovia, zdravotnícki pracovníci, sociálny pracovník. Počas troch dní sme sa bližšie oboznámili s konceptom Bazálnej stimulácie, ktorý sa v neposlednom rade uplatňuje i pri práci s klientom s postihnutím. Počas kurzu sme nadobudli teoretické i praktické poznatky v oblasti somatickej stimulácie - prostredníctvom praktických zážitkových cvičení sme si vyskúšali ukľudňujúcu, povzbudzujúcu a neurofyziologickú stimuláciu. Postupne sme prechádzali k vestibulárnej  a vibračnej stimulácii. Súčasťou bola i výuka  a praktická ukážka polohovania klientov. Sme veľmi radi, že i prostredníctvom tohoto špeciálnopedagogicko - ošetrovateľského prístupu máme príležitosť skvalitňovať nielen život klientov ale i poskytované služby v našom zariadení.

Fotoalbum