Ergoterapia

Ergoterapia

Ergoterapia – je liečba zamestnaním a prácou. Prax nám ukazuje, že starostlivosť o mentálne postihnutých musí byť komplexná a ergoterapia má nezastupiteľné miesto pre pracovný a sociálny rozvoj každého klienta. V každom veku je potrebné rozvíjať pracovné zručnosti a návyky. Liečenie prácou je tým prostriedkom, ktorým to môžeme dosiahnuť. Spoločnosť treba postupne navykať na prítomnosť mentálne postihnutých. Starostlivosť, tolerancia a záujem spoločnosti sa má sústavne upevňovať.

Ergoterapiu v DEMY vykonávame od roku 1994. Pracujeme individuálne aj skupinovo. A čo všetko dokážeme? – pracujeme v stolárskej dielni, tkáme na tkáčskom stave, skrášľujeme si okolie zariadenia, dbáme o úpravu záhonov... Pri každej činnosti je potrebné rešpektovať individuálne osobitosti každého klienta, momentálny psychický a zdravotný stav, a pristupovať k nemu s rešpektom a citlivo.

Ergoterapeut, ako rovnocenný člen tímu, úzko spolupracuje s pedagogickými a zdravotníckymi pracovníkmi pri vypracovávaní individuálnych programov rozvoja. Pri výbere cieľov sa zameriava na rozvoj pracovných zručností, získavanie a upevňovanie hygienických návykov, rozvoj manipulačných zručností, domáce práce a zároveň vytvára u klientov kladný vzťah k práci samotnej.

Ergoterapia sa podieľa aj na skvalitnení spoločenského života klientov a zabezpečuje aktívny odpočinok. Prostredníctvom ergoterapie rozvíjame kultúrno-spoločenský život, sebavedomie klientov, ich vôľové vlastnosti a učíme ich prvky spoločenského správania. Vyrobené výrobky skrášľujú nielen naše zariadenie, no sú aj poďakovaním našich sponzorov, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Pomáhame aj pri činnostiach súvisiacich s údržbou a práčovňou.

Každý pracovný úspech, výrobok vytvorený vlastnými rukami, prináša našim klientom radosť z dobre vykonanej práce, možnosť sebarealizácie a intenzívne prežívanie pocitu vlastnej úspešnosti.

Fotoalbum

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.