Opatrovateľká starostlivosť

Opatrovateľká starostlivosť

Hlavnou úlohou opatrovateľského úseku v našom zariadení je poskytovať jedincom s postihnutím komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, zabezpečiť im harmonický rozvoj telesných a duševných schopností, začleniť hendikepované deti a mládež do spoločnosti a pomôcť im dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň sebestačnosti.

V priebehu každodenného ošetrovateľského procesu zdravotnícky pracovník zabezpečuje uspokojenie potrieb klienta v týchto oblastiach:

  • v oblasti biologickej, okrem rozvoja hygienických a sebaobslužných zručností, využívame špeciálne techniky a pomôcky najmä pri podávaní stravy deťom s DMO a využívame prvky Orofaciálnej stimulácie na zlepšenie jedenia a pitia. V spolupráci s rehabilitačným pracovníkom sa prostredníctvom zdravotných cvičení zameriavame na zlepšenie alebo udržanie celkového zdravotného stavu klienta, zlepšenie hybnosti, uvoľňovacie a relaxačné cvičenia, využívame prvky Bazálnej stimulácie, liečivé účinky Biolampy, Inhalátora, akupresúrne pomôcky a masážne matrace. 
  • v oblasti psychickej prostredníctvom hry rozvíjame poznávacie procesy, reč a zmierňujeme  u klientov strach, bolesť a úzkosť.
  • v oblasti sociálnej sa ošetrovateľský proces zameriava na rozvíjanie osobnosti klienta vo vzťahu k jednotlivcovi a skupine, poznávame a upevňujeme základné prvky spoločenského správania, zmierňujeme sociálnu izoláciu a spolupracujeme s rodinou.
  • v oblasti kultúrnej dbáme o estetiku prostredia herní, v popoludňajšom čase rozvíjame záujmovú činnosť klientov a trénujeme jednoduché pracovné zručnosti pri domácich prácach.

V priebehu celého ošetrovateľského procesu ku klientovi pristupujeme individuálne a s úctou.

Fotoalbum

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.