Týždeň detských radostí 2018 - 29

O nás

Centrum sociálnych služieb DEMY Trenčín v súčasnosti poskytuje starostlivosť 80-tim deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku do 25 rokov, klientom s diagnózou autizmus a poruchami autistického spektra po ukončení povinnej školskej dochádzky. Táto starostlivosť je vykonávaná:

 •  v Domove sociálnych služieb (kapacita 50 klientov)
 •  v Špecializovanom zariadení (kapacita 30 klientov)
 •  ambulantnou (dennou) formou
 •  formou týždenného pobytu
 •  formou celoročného pobytu.

V DEMY sú klientom poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti ako napr.

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • zabezpečenie ošetroveteľskej starostlivosti
 • ubytovanie / vecné plnenie spojené s poskytovaním služby v spoločných priestoroch
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne
 • rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť
 • opatrovateľské služby
 • výchovno-vzdelávacia starostlivosť.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.