Týžeň detských radostí - Tdr 09 011 resize

Tlačivo 2%

 

                   CSS – DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín  

     DEMY chránené bývanie, n.f., Opatovská 46, 911 01 Trenčín

 

 

žení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať2 %  z Vašich daní v prospech

DEMY chráneného bývania, n.f.

 

Chránené bývanie, neinvestičný fond, vznikol v roku 1997 z iniciatívy pracovníkov a rodičov detí a mladých ľudí – klientov DEMY s cieľom podporovať aktivity v prospech ľudí s mentálnym postihnutím a prevádzku zariadení určených pre túto skupinu populácie so špeciálnymi potrebami.

DEMY chránené bývanie, n.f. z prostriedkov získaných najmä z podielovej 2% dane od fyzických a právnických osôb podporuje Centrum sociálnych služieb - DEMY a zariadenie podporovaného bývania, ktoré slúži pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím.

Váš príspevok je pre náš organizačný rozvoj a trvalú udržateľnosť veľmi cenným a umožní nám i v tomto roku zlepšovať kvalitu života detí a mladých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť na náš účet.
----

DEMY chránené bývanie, n.f., Opatovská 76, 911 01 Trenčín

IČO: 36 119 024    č. účtu: 0270085075/0900

 

 

ĎAKUJEME VÁM!