Fond dr. klaun - cirkus zetty - DSCN5967

Bezplatné používanie diaľníc pre osoby so zdravotným postihnutím

Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

O oslobodenie od úhrady diaľničnej známky môžu žiadať všetci tí, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu.

Žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. a požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Po registrácií dostane žiadateľ potvrdenie od NDS, ktoré musí spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou a pri kontrole PZ SR ho musí preukázať.

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami  posielajte na adresu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

Bratislava 821 09