Malovanie chodieb pavi - IMG_0029

Prerušenie poskytovania sociálnych služieb z dôvodu coronavírusu