DSCN4506

Poslanie, vízia, strategické ciele

   

Poslanie CSS – DEMY

Poslaním CSS - DEMY je poskytovať starostlivosť deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím; poskytovať starostlivosť  mladým ľuďom a dospelým s autizmom a poruchami autistického spektra po ukončení povinnej školskej dochádzky.

     

Vízia CSS - DEMY

Víziou  CSS - DEMY je poskytovať kvalitné a bezpečné služby, ktoré budú prihliadať na klientove potreby a možnosti so zámerom rozvíjať alebo udržať jeho schopnosti. Zároveň sa chceme podieľať na integrácii prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti.

     

Strategické ciele kvality CSS – DEMY

V oblasti výchovy a sociálnej rehabilitácie sú stanovené nasledovné ciele:

1. Rozvíjať u klientov jednoduché pracovné zručnosti a maximálne podporovať ich nezávislosť a sebestačnosť.

2. Aktívne rozvíjať u klientov sociálne a spoločenskovedné zručnosti, podporovať komunikáciu a nadväzovanie nových sociálnych väzieb.

3. Prehlbovať a upevňovať existujúce sociálne väzby s rodinou, aktívne zapájať členov rodiny do individuálneho plánovania a fungovania  zariadenia.

4. Podporovať zmysluplné trávenie voľného času, aktívne zapájať klientov do života komunity mimo zariadenia.

 

V oblasti sociálno - zdravotníckeho úseku sú stanovené nasledovné ciele:

1. Implementovať podmienky kvality do praktických činností zariadenia.

2. Vypracovať stratégiu pre získanie potenciálnych klientov.

3. Zaviesť spôsob vzdelávania zdravotníckych zamestnancov v kontexte podmienok kvality.

4. Zaviesť jednotlivé procesy odborných činností v zariadení.

 

V oblasti hospodársko – prevádzkového úseku sú stanovené nasledovné ciele:

1. Zabezpečenie debarierizácie pavilónu A a zvýšenie bezpečnosti pri príchode a odchode klientov zo zariadenia.

2. Dosiahnuť primeranú tepelnú izoláciu v spojovacích chodbách medzi pavilónmi A, C  a hospodárskym pavilónom.

3. Zväčšiť priestorovú kapacitu rehabilitačnej miestnosti a zvýšiť tak kvalitu poskytovaných rehabilitačných služieb.

4. Zvýšiť bezpečnosť pohybu klientov  v areáli CSS – DEMY.

 

Vážení rodičia, rodinní príbuzni a známi,

vaše otázky, návrhy a postrehy ohľadne poslania, vízie a strategických cieľov CSS - DEMY nám môžete zasielať:

  • prostredníctvom mailu na: demytn@demytrencin.sk alebo
  • vhodiť fyzicky do schránky " Podnety, pripomienky, sťažnosti", umiestnenej vo vstupnej vestibule zariadenia.

Za vaše námety ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb vám veľmi pekne ďakujeme!

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.