CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín

Druh sociálnej služby domov sociálnych služieb
Forma pobytová - týždenná
Kapacita 25

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046 Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín

Zoznam čakateľov

1. 5356, Nová Dubnica (dátum zaradenia:13.9.2023)