CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín

Druh sociálnej služby špecializované zariadenie
Forma pobytová - týždenná
Kapacita 9

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707 Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín

Zoznam čakateľov

Nie je evidovaný žiaden čakateľ.