Africké bubny

Africké bubny

V našom zariadení sa snažíme vytvoriť pre naše deti a mladých ľudí čo najlepšie podmienky pre život u nás. Snažíme sa prichádzať s inováciami, rôznymi terapiami, ktoré zabezpečujú nielen rozvoj, ale aj zábavu a uvoľnenie. Po dôkladnom štúdiu terapie Africkými bubnami, sme sa rozhodli tieto Africké bubny zakúpiť a vykonávať túto terapiu aj u nás. Od februára 2015 sa teda bubnuje už aj v našom zariadení. Africké bubny sme zakúpili od komunitného centra DRUMBLA, ktoré zabezpečuje rôzne hudobné nástroje, ale aj aktívne vykonáva muzikoterapiu. Zúčastnili sme sa na školení, kde sme sa dozvedeli teoretické, ale najmä praktické informácie o bubnoch a pomaly ich zavádzame aj do praxe. Veríme, že táto nová terapia prinesie veľa nových pozitívnych zážitkov.

V projekte Africké bubny ide o využívanie liečebnej sily rytmov a zvukov afrických bubnov pri práci s ľudmi, ktorí majú špeciálne potreby.

Hlavné ciele tohto projektu sú:

- zlepšiť a stabilizovať psychický stav a eliminovať nežiaduce prejavy správania klientov (agresivita),

- táto terapia ponúka optimálny spôsob, ako ventilovať psychikú a sexuálnu energiu,

- aktívna hra na africké bubny má terapeutické účinky.

Telesne a mentálne hendikepovaní ľudia nevedia pomenovať a riešiť svoje problémy, čo vyúsťuje do vyzývavého a nevhodného správania. Terapia africkými bubnami tieto ich problémy dokáže eliminovať.

Skupinová muzikoterapia prebieha v pravidelných intervaloch. Na stretnutí sú prítomní hudobníci a vychovávateľ, ktorý ich vedie. Jedno stretnutie trvá 1 až 1 a1/2 hodiny, čo závisí od situácie a rozpoloženia klientov. Priebeh je dosť dynamický a intenzívny. Ide o skupinové bubnovanie, kde sa hrá na bubny iba rukami. Ich zvuk a rytmus prebieha celým telom a tým nútia k pohybu. Hra na bubny prináša radosť, nabíjajú a menia. Tónový rozsah je veľký - od hlbokého, ktorý upokojuje a uvoľňuje nahromadené napätie, až po vysoký, ktorý aktivizuje.

V tejto terapií nejde o to naučiť klientov hrať. Ide o samotný kontakt s bubnom a rytmom. Každý hrá tak, ako to z neho vychádza - vlastným spôsobom. Tvorivosť a radosť je to, čo zvyšuje ich sebaúctu a dôveru vo vlastné schopnosti. Pravidelným búchaním sa zároveň zlepšuje aj motorika rúk a to bez toho, aby si to klient uvedomoval. Uvoľňujú sa potláčané emócie, ktoré sa niekedy prejavujú plačom, smiechom, alebo spontánnym tancom.