Farbičky – Čarbičky

Veľmi milou a dôležitou súčasťou každoročného kalendára podujatí v EMY sú Farbičky – Čarbičky, ktoré organizujeme v spolupráci s mestom Trenčín pre hendikepované deti a mládež z blízkeho i širšieho okolia.

História podujatia sa začala písať v júni 1992 ako súčasť súťažnej prehliadky „ Výtvarný a literárny Trenčín „. No už dlhšiu dobu predtým sme rozmýšľali nad podujatím, ktoré by umožnilo deťom a mladým ľuďom s hendikepom prezentovať na verejnosti svoje schopnosti, zručnosti, tvorivosť a fantáziu a zároveň im hravo nenásilne poskytnúť nové skúsenosti, zážitky a podnety. Rozhodli sme sa pre výtvarné dielne, ktorých cieľom bol rozvoj spontánnej tvorivosti, vyvolanie radosti z výtvarného prejavu a zároveň rozvoj vnímania, myslenia a motoriky ruky.

Prostredníctvom rozmanitých výtvarných techník môžu deti slobodne objavovať rozličné materiály a ich jedinečné vlastnosti, pričom neexistuje žiadny správny alebo nesprávny spôsob, ako by to mali robiť, existuje len ten ich spôsob. Podstatný je proces, nie výsledok.

Počas tých dlhých rokov prešlo podujatie rôznymi zmenami. Rástlo a formovalo sa do krásy, naberalo na sile a kvalite. Z 2-dňového podujatia sa stalo 3-dňové a z areálu DEMY sa presunulo do centra mesta, čím sa zviditeľnilo širokej verejnosti. Aj samotné výtvarné dielne  každoročne prekvapujú svojou pestrosťou, nápaditosťou a vždy niečím novým. Svoj otisk tu zanechali známi umelci a výtvarníci Trenčianskeho kraja, učitelia Ľudovej školy umenia, Centra voľného času a naši kamaráti študenti z trenčianskych stredných škôl.

Sprievodné podujatia, ktoré dopĺňajú výtvarné aktivity nás zoznámili s trenčianskym regiónom, navštívili sme Trenčiansky hrad, múzeá a galérie, plavili sme sa po Váhu, jazdili sme na koňoch v Zlatovciach, obdivovali sme kultúrne vystúpenia umelcov. Navštívili nás kamaráti zo zariadení z celého Slovenska, mali sme možnosť nadviazať nové kamarátstva a spoznať nové lásky.

Bohatosť a pestrosť celého podujatia sa nedá opísať. Treba prísť, zažiť to a získať množstvo nových úžasných priateľov.