Fašiangy

Obdobie, keď sa lúči zima a my vítame prichádzajúcu jar, je obdobím radosti a veselosti, pestrých karnevalových masiek, zábavy, tanca a voňavých sladučkých šišiek. Čas Fašiangov, ktorý každoročne v našom zariadení už tradične vrcholí pestrým a veselým karnevalom.

Prípravy sú rovnako zaujímavé a napínavé ako samotná veselica. Každý svojou šikovnosťou prispeje k spoločnému dielu. Skladajú sa pestré girlandy, vystrihujú farebné lampióny, vyfarbujú veselí šašovia. Vyrábame pozvánky pre kamarátov, pečieme voňavé šišky a fánky. Najväčšie tajnosti sa robia okolo fašiangových masiek.

Všade sa strihajú látky, šije sa, skladajú sa škrabošky a farebné klobúčiky. Naše deti a mladí ľudia si pravidelne pripravia kultúrny program, s ktorým prezentujú svoju šikovnosť a tvorivosť. Počas toho veľkého množstva fašiangových plesov, ktoré sme zrealizovali, boli kultúrne programy našich detí naozaj pestré, pútavé a nápadité. Príbehy o zvieratkách, kvetoch a motýľoch, o indiánoch, dvanástich mesiačikoch, príbehy s  tancom a  spevom sa vždy stretnú s veľkým ohlasom, aplauzom a nadšením.

Veľmi radi privítame medzi nami našich kamarátov z DSS Adamovské Kochanovce, z Chráneného bývania JUH, Špeciálnej ZŠ Vladimíra Predmerského, žiakov základných škôl v Trenčíne. Vzhľadom k tomu, že priestory nášho zariadenia sú pre nás a našich hostí nepostačujúce a zároveň chceme dať našim plesom slávnostnejší ráz, využívame priestory Kultúrneho centra Dlhé Hony alebo reštauračného zariadenia Perla v Trenčíne.

Každý fašiangový ples sa začína slávnostným otvorením, potom sa prezentujú naše deti s kultúrnym programom, ďalej vystúpia hostia a nasleduje sprievod masiek. Hlavnú časť plesu tvorí ľudová veselica alebo diskotéka. Počas prestávok sa majú deti a mladí ľudia možnosť nielen občerstviť, no aj si zasúťažiť alebo predviesť svoje spevácke majstrovstvo pri mikrofóne.

Fašiangové plesy nám dávajú možnosť poriadne sa zabaviť, zatancovať si a stretnúť sa s priateľmi. Rozvíjajú našu zručnosť, tvorivosť, schopnosť komunikovať s ľuďmi a zároveň podnecujú našu hravosť. Keď sa končí ples je nám ľúto, že Fašiangy netrvajú celý rok, no aspoň sa môžeme tešiť na ďalšie a ďalšie plesy a nové karnevalové masky.