iPad

iPad

iPad je multimediálny dotykový počítač. Citlivý display nevyžaduje žiadnu fyzickú silu, iba jednoduchý dotyk povrchu. Jeho ovládanie je jednoduché a intuitívne. Práve tieto skutočnosti nás priviedli k rozhodnutiu zakúpiť tablety pre našich klientov. Pred rokom sme sa zúčastnili školenia českého združenia i-Sen, ktoré sa venuje tejto problematike. V súčasnosti máme 7 tabletov, každá výchovná skupina má svoj a jeden majú aj školáci. Aplikácie, s ktorými pracujeme rozvíjajú jemnú motoriku, koordináciu oko – ruka, myslenie, reč, vizuálnu a sluchovú pamäť. Klient pracuje s tabletom individuálne, pod vedením pedagóga. Tablety sú u nás veľmi obľúbené, často slúžia aj ako vhodná motivácia, či odmena.

Fotoalbum