Športové hry Podskalie

V dňoch 10.-11.6.2014 sa v Podskalí konali športové hry, kde sa stretlo niekoľko zariadení sociálnych služieb z Trenčianskeho samosprávneho kraja.My sme neváhali a s radosťou sme sa tohto podujatia zúčastnili.

Po príchode nás očarilo krásne prostredie areálu a plní očakávania sme sa utekali vybaliť a zabývať na našu chatu.Ani sme sa nenazdali a už sme sa ponáhľali na slávnostné zahájenie Športových hier v Podskalí 2014.Všetkých nás privítali PhDr. Elena Behrová a pán riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici, ktorí nás povzbudili a popriali nám veľa šťastia a športových úspechov.

Po slávnostnom otvorení nastal čas vybrať si športové disciplíny, ktorých sa zúčastníme. Ponuka bola naozaj pestrá - beh, futbal, podávanie lopty vrchom i spodom, preťahovanie lanom, prečerpávanie vody. My sme si vybrali štyri disciplíny - hod na cieľ, kolky, hod granátom a hod kriketovou optičkou.

Pozorne sme sledovali konkurenciu a nemohli sme sa dočkať, kedy príde rad na nás! Všetci kamaráti z ostatných zariadení nám veľmi fandili, povzbudzovali nás a tlieskali.

Najlepšie sa nám darilo pri hode na cieľ a pri kolkách. Všetky disciplíny sme však zvládli na výbornú!

Po našich športových výkonoch a chvíli oddychu sme krásny deň zakončili diskotékou, posilnili sa špekáčikmi, opekanou slaninkou a zatancovali si s našimi kamarátmi.

Druhý deň sa konalo vyhodnotenie Športových hier a rozdávali sa medaily. I keď sa nám nepodarilo vyhrať žiadnu zo športových disciplín, každý z nás si odniesol diplom a predovšetkým množstvo krásnych zážitkov.