Týždeň detských radostí 2018

Týždeň detských radostí 2018

Oslavu tohtoročného sviatku Dňa detí sme si už ako obvykle predĺžili na celý týždeň, tzv. týždeň detských radostí, v ktorom každý deň bol pre nás dňom plným zábavy, zážitkov a prekvapení.

V pondelok sme zahájili prípravnú fázu - postavením stanu a vyzdobením areálu, aby sa následne v utorok mohol uskutočniť už 27. ročník kultúrno - spoločenského podujatia Farbičky - Čarbičky. V tento čas k nám zavítali i kamaráti z iných zariadení, a to CSS Domino z Prievidze, CSS Juh, CSS Adamovské Kochanovce, naši priatelia zo Spojenej školy internátnej a z Asociácie zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne. Prostredníctvom tvorivých dielničiek sme vyrábali napr. húsenice z obalov na vajíčka, drevené medaile, hady z vlny, nármaky z filcu, lapače snov a mnohé ďalšie.

Streda sa niesla v športovom duchu, kedy sme sa rozcvičili pri "Hľadaní pokladu" - absolvovali sme disciplíny ako zbieranie loptičiek, zhadzovanie koliek či lovenie guľôčok v bazéne. A to nebolo všetko, po oddychu sme si ešte vychutnali parádnu opekačku.

Stredajší deň nám pomohol ako prevencia pred svalovicou počas nasledujúceho dňa - štvrtku - kedy sme zavítali na športový areál M. Hossu, kde nás čakali rozličné športové aktivity ako tenis, chôdza cez prekážky, triafanie do bránky či preťahovanie lanom.

Záver tohto krásneho týždňa patril komunite, na ktorej sme si zhodnotili všetky naše úspechy a za odmenu si dopriali chutnú zmrzlinu. Toľko z našej oslavy Dňa detí. Počasie nám vyšlo na jednotku, a tak môžeme už len skonštatovať, že bolo jednoducho super!

Fotoalbum