Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách - následný modul

V dňoch 9.-12.5.2023 v CSS-Demy prebiehalo pokračovanie akreditovaného vzdelávania Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách. Školenie sa uskutočnilo pod vedením PhDr. Ivany Spurnej, PhD. Sme nesmierne vďační za užitočné informácie a skúsenosti, ktoré nám lektorka odovzdala. Veríme, že budú pre nás prínosom nielen v pracovnom ale i osobnom živote.