Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách

Zúčastili sme sa ďalšieho modulu akreditovaného vzdelávania Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách pod vedením PhDr. Ivany Spurnej, PhD. Školenie sa nám veľmi páčilo, ocenili sme najmä prepojenie teórie s praxou.