Keramická dielňa

Práci s keramikou sa v DEMY zaoberáme už od roku 1994. Práca s hlinou ako s poddajným a mäkkým materiálom zohráva významnú úlohu v pracovnej výchove. Pri modelovaní sa osvojujú základné zručnosti a návyky. Rozvíja sa vytrvalosť, trpezlivosť a kolektívnosť. Intenzívne sa cvičí jemná motorika rúk a svalov, koordinácia zmyslov, najmä hmatového a zrakového. Pri práci s hlinou pracujeme s veľkým kusom modelovej hmoty / asi ako päsť /, aby boli zamestnané obidve ruky, ktoré sú hlavným nástrojom pri modelovaní. Zručnejší pri práci používajú jednoduché nástroje a vykrajovátka, špachtle, valčeky, škrabky a sadrové formy.

Z hlinenej hmoty modelujeme rôzne tvary od jednoduchých guličiek, plátov až po misky, figúrky, reliéfy a rôzne dekoračné predmety. Ak má modelovanie splniť svoju úlohu, je potrebné, aby sme výrobky neničili hneď po ukončení práce, ale nechali vysušiť a potešili sa z výsledkov svojej tvorivosti. Vydarenejšie výrobky glazúrujeme a vypaľujeme v keramickej peci.