Mikuláš 2019 - 20191206_092412

Kurz - deeskalačné tehniky a plánovanie rizík v sociálnych službách

V CSS - DEMY sa snažíme neustále skvalitňovať sociálne služby a k tomu patrí aj pravidelné vzdelávanie zamestnancov.

Včera sa 8 našich zamestancov zúčastnilo akreditovaného vzdelávania pod názvom - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách. Školenie sa uskutočnilo v CSS - Sloven v Slávnici, pod vedením pána lektora  MUDr. Juraja Knížata.

Bol to 1. modul z troch, kde pán doktor viedol prednášku pod názvom Deeskalácia  a práca s vlastnými emóciami. Lektor zúčastneným predal informácie a svoje skúsenosti z praxe ako predvídať vznik krízy, ako identifikovať potenciálne riziká a ako riešiť vzniknutú situáciu deeskalačnými technikami, ktoré slúžia ako alternatíva izolácie a využívania obmedzujúcich prostriedkov u klientov.