Návšteva knižnice

Marec - mesiac knihy, sme si pripomenuli s malým oneskorením, nakoľko bola knižnica celý mesiac obsadená.

Mestkou hromadnou dopravou sme sa  s klientami presunuli do centra mesta a v knižnici nás už čakala veľmi milá pani knihovníčka.

Pani knihovníčka nám poukazovala knižnicu a porozprávala rôzne zaujímavosti.

Na záver nám prečítala krátky príbeh o púpave a tú sme si aj vyrobili.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.