Návšteva riaditeľov zariadení sociálnych služieb z BSK

CSS-DEMY navštívili riaditelia zo zariadení sociálnych služieb z Bratislavského samosprávneho kraja. Predstavili sme im zariadenie a služby, ktoré poskytujeme. Vzájomne sme si odovzdali skúsenosti z praxe. Ocenili priestorové a technické vybavenie zariadenia.