Poďakovanie Nadácii COOP Jednota

Ďakujeme Nadácii COOP Jednota, ktorá nám venovala šek v hodnote 4 000€. Vďaka tejto finančnej podpore boli zakúpené dva rehabilitačné stoly a dva teleskopické paravany, ktoré sú umiestnené v rehabilitačnej miestnosti CSS - DEMY a budú slúžiť na lečebnú rehabilitáciu našich klientov.