Slávnostné poklepanie základného kameňa

Dnes, 30.mája 2023, predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, poslanec Zastupiteľstva TSK Ing. Tomáš Vaňo, konateľ spoločnosti AU-STAV s.r.o. Ing. Jakub Augustín a riaditeľ CSS-DEMY PhDr. Tibor Gavenda slávnostne poklepali základný kameň investičnej akcie „Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu“.

Hlavnými prínosmi realizácie tejto investičnej akcie je vybudovanie nového bezpečného vstupu do objektov CSS-DEMY a vytvorenie bezbariérového prostredia.