Snoezelen

Hlavným princípom metódy snoezelen je vytvorenie prostredia, ktoré ponúka širokú škálu zmyslových podnetov – senzomotorickú stimuláciu.

SNOEZELEN navodzuje pocit pohody, spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácií, ale taktiež aktivizuje, prebúdza záujem, vyvoláva spomienky, odbúrava strach a prináša istotu. Navodzuje a podporuje vzťahy – jednoducho prináša radosť.

Snoezelen predstavuje zvláštnu ponuku využitia času pre ťažko a hlboko viacnásobne postihnutých klientov. Preniknúť do spôsobu vnímania a prežívania našich klientov nie je jednoduché. Na základe vlastných skúseností si môžeme všimnúť, že ťažko postihnutý človek nám spravidla nemôže sprístupniť svoj svet verbálne, nemôže slovami povedať ako sa cíti, čo sa mu páči a čo nie. Len telesné reakcie ako mimika tváre a reč tela nám sprostredkujú jeho pocity.

Práve tieto poznatky nás priviedli k potrebe vytvorenia špeciálneho prostredia pre túto terapiu.

Relaxačná miestnosť je izolovaná od rušivých vplyvov okolitého prostredia a zatemnená. Nechýba v nej CD prehrávač s vážnou, relaxačnou hudbou alebo zvukmi z prírody.

V našej relaxačnej miestnosti máme:

 • vodnú posteľ
 • polohovacie (guľôčkové) kreslo
 • projektor
 • aromalampu
 • na jemnú motoriku
  • strapcový záves
  • korálkový záves
  • záclony
  • pierka, penové valčeky
 • svetelné efekty
  • zrkadlová guľa – odráža pohybujúce sa obrazce po stenách miestnosti
  • bublinkový valec
  • plazmová lampa reagujúca sa na dotyk aj zvuk
  • lampa meniaca farby
  • lávová lampa a iné.

Ako prebieha terapia? S klientom prídeme do miestnosti, vyberieme hudbu, necháme ho nech si sám vyberie matrac alebo kreslo kde chce relaxovať. Skúšame rôzne svetelné a zvukové efekty. Všímame si reakciu klienta: ak reaguje úsmevom, tlieskaním vybratú činnosť ponecháme, ak reaguje krikom, agresívne, hľadáme iné vhodné alternatívy. Pobyt v miestnosti sa odporúča 20 minút maximálne 1 hodinu. Dobrovoľnosť a medziľudský kontakt sú základnými zásadami.

Relaxačná miestnosť vtedy spĺňa svoju úlohu, ak sa klient v nej cíti bezpečne. Je mu ponúknutá sloboda, možnosť voľby, preberá aktivitu a celkovo pôsobí vyrovnane a spokojne.