Športová činnosť - Img 0004 resize

Svetový deň autizmu

Rozsvieť modrú je celosvetová kampaň, do ktorej sa zapája aj Slovensko. Iniciatíva vychádza z jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks.

Deň 2. apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme v roku 2007.

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme, zdôrazniť potrebu pomoci, ktorá vedie k zlepšeniu kvality života ľudí s autizmom, aby mohli žiť plnohodnotný a zmysluplný život.

Do osvetovej kampane sa nezapájajú len organizácie a ľudia, ktorých sa to priamo týka, ale aj zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, verejné inštitúcie a mnohí ďalší.

Aj naše zariadenie si pripomenulo tento deň tak, že sme sa spolu s klientami odeli do modrej farby.