Týždeň detských radostí

Po dlhšej dobe sa nám podarilo opäť zorganizovať tradičné podujatie s názvom „Týždeň detských radostí“. Pripravili sme pre našich klientov a pozvaných hostí zaujímavý a bohatý program.

V pondelok sme začali prípravou a výzdobou areálu. Pomohli nám šikovní klienti, ktorí s nadšením priložili ruku k dielu.

V utorok sa podujatie začalo privítaním hostí a slávnostným otvorením. Pozvanie na podujatie prijali kamaráti z CSS Juh v Trenčíne, z Denného stacionáru z Bezručovej ulice a z CVČ Slnečnice z Novej Dubnice. Tento deň patril tradičnej akcii Farbičky – Čarbičky, ktorá ponúkla širokú paletu výtvarných činností. Tvorivé dielne priniesli deťom a mladým ľuďom s hendikepom nové zážitky a podnety, ktoré rozvíjali ich kreativitu. Za pomoc vďačíme Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, ktorá nám poskytla šikovných študentov.

Streda sa niesla v divadelnom duchu. Pre klientov sme pripravili divadielko Ťahal dedko repku, ktoré zožalo veľký úspech. Úsmev zdobil každú tvár.

Vo štvrtok sme  športové dopoludnie zavŕšili opekačkou. Deň detí sme si spestrili aj diskotékou a dobre sme sa vyšantili.

Záver týždňa patril spoločnému posedeniu, pochutili sme si na zmrzline a porozprávali sme sa o zážitkoch z predchádzajúcich dní. Teší nás účasť rodičov, ktorí prišli a zdieľali radosť svojich detí spoločne s nimi. Po slnečnom týždni plnom aktivít, sme odchádzali domov naplnení šťastím.

 

Ďakujeme i sponzorom, ktorí nám poskytli chutné pohostenie a sladkú odmenu.